Giới thiệu Bán mã thông báo STEPN (GMT) trên Binance Launchpad!

Giới thiệu Bán mã thông báo STEPN (GMT) trên Binance Launchpad!

Đồng bào Binancians,

Binance vui mừng thông báo dự án thứ 28 trên Binance Launchpad – STEPN (GMT). Việc bán mã thông báo cho STEPN sẽ tuân theo định dạng đăng ký Launchpad, với việc ghi lại số dư BNB của người dùng bắt đầu từ 2022-03-02 00:00 AM (UTC).

Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng trong 7 ngày từ 2022-03-02 00:00 AM (UTC) đến 2022-03-09 00:00 AM (UTC). Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là mức trung bình của 7 ngày, sử dụng cách tính Số dư BNB trung bình hàng ngày đã được công bố trước đây tại đây.

Chi tiết Bán Token GMT:

Tên token: STEPN – Green Metaverse Token (GMT)

Nắp cứng Launchpad: 4,200,000 USD

Hard Cap cho mỗi người dùng: 15.000 USD (1.500.000 GMT)

Tổng cung cấp mã thông báo: 6.000.000.000 GMT

Tổng số mã thông báo được phân bổ cho Binance Launchpad: 420.000.000 GMT (7% tổng nguồn cung cấp mã thông báo)

Giá mã thông báo bán công khai: 1 GMT = 0,01 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định trước khi đăng ký)

Định dạng bán mã thông báo: Đăng ký

Phiên được hỗ trợ: Chỉ BNB

Tiến trình Đăng ký:

Giai đoạn chuẩn bị 2022-03-02 00:00 AM (UTC) đến 2022-03-09 00:00 AM (UTC): Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính toán nhanh hàng giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 7 ngày . Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 7 ngày này sẽ xác định số lượng BNB tối đa mà bạn có thể cam kết sau này.

Khoảng thời gian đăng ký 2022-03-09 06:00 AM (UTC) đến 2022-03-09 09:00 AM (UTC): Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 3 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua mã thông báo cùng lúc, trước khi cam kết BNB của họ. Xin lưu ý rằng sau khi đã cam kết, BNB của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể đổi hoặc truy cập vào bất kỳ chức năng nào khác như chuyển khoản, rút tiền hoặc giao dịch cho đến khi phân phối mã thông báo cuối cùng.

Khoảng thời gian tính toán 2022-03-09 09:00 AM (UTC) đến 2022-03-09 10:00 AM (UTC): Đăng ký kết thúc và bắt đầu tính toán phân bổ mã thông báo.

Phân phối mã thông báo cuối cùng 2022-03-09 10:00 SA (UTC): Việc phân bổ mã thông báo cuối cùng của bạn sẽ được tính toán và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ từ số BNB đã bị khóa của bạn. Sau khi được khấu trừ, cả hai mã thông báo GMT và BNB của bạn sẽ được chuyển vào ví giao ngay của bạn.

Để tìm hiểu thêm về STEPN (GMT), hãy đọc báo cáo chuyên sâu của Binance Research tại đây.

Thêm thông tin:

Câu hỏi thường gặp về định dạng đăng ký Launchpad

Quy tắc tính toán phân bổ chi tiết và khấu trừ BNB trên Launchpad

Liên kết Dự án STEPN:

http://Trang web: https://stepn.com/

Whitepaper: https://whitepaper.stepn.com/

Twitter: https://twitter.com/Stepnofficial

Telegram: https://t.me/STEPNofficial

Bất hòa: http://discord.gg/stepn

Nhắc nhở: Người dùng cần phải hoàn thành xác minh tài khoản của họ và cũng phải từ một cơ quan có thẩm quyền đủ điều kiện để tham gia vào đợt bán mã thông báo này.

Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực sau sẽ không thể tham gia bán mã thông báo trên nền tảng Binance Launchpad:

Belarus, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cuba, Iraq, Iran, Triều Tiên, Nam Sudan, Sudan, Syria, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó (American Samoa, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico, và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ), Zimbabwe.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Bạn nên biết rằng Binance không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Nhóm Binance

2022-03-01

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử của Binance (iOS / Android)

Tìm chúng tôi trên

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance

Instagram: https://www.instagram.com/binance

Binance có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

댓글 남기기

%d